Seriál o výzkumu formou asynchronní moderované diskuze

8. Předávání poznatků

Prezentace zjištění je poslední krok v realizaci výzkumu. A přestože je vše už v podstatě hotové, není možné tento krok přeskočit. Zvlášť v situaci, kdy budete prezentovat výstupy z výzkumu širšímu týmu nebo kdy hrozí, že si někdo bude číst report s odstupem několika měsíců, je dobré dát si na prezentaci záležet.

Naopak pouze minimalistický report můžete připravit ve chvíli, kdy výsledky zpracováváte pro sebe nebo pro menší skupinu lidí, která do diskuze v průběhu nahlížela.

V této kapitole budeme popisovat hlavně dokument, který je výstupem z diskuze – v našem případě nejčastěji report. Ten je určený nejčastěji ke čtení. Pokud je třeba výsledky přednést lidem, bude mít samotný výstup jinou povahu. Půjde spíše o prezentaci, která bude zjednodušená a bude obsahovat méně obsahu na stránce. Této prezentaci se věnovat nebudeme.

V tomto článku se postupně zaměříme na dvě hlavní části reportu – obsah a formu.

Obsah reportu

Je samozřejmé, že do reportu patří všechna zjištění, která přímo souvisí se zadáním k výzkumu. Pokud by měly být součástí i jiná zjištění, je vhodné je od hlavního obsahu oddělit a dát je například do přílohy. I tady platí, že méně je někdy více.

U každého zjištění je dobré prezentovat i citace. Klidně i deset citací. Podpoří to důvěryhodnost, příjemci reportu lépe pochopí váš komentář a třeba si odnesou nějaký vlastní pocit.

Ukázka jednoho zjištění z diskuze o kožené módě.

Mimo zjištění by měl report obsahovat všechny informace ze zadání – hlavní výzkumnou otázku, kontext výzkumu – proč se výzkum dělá a k čemu by měl sloužit.

Zároveň je třeba doplnit metodologické informace. Všechno okolo:

  • konání diskuze: popis metody, termíny jednotlivých fází apod.,
  • respondentů: počet, jejich charakteristiky, odměny, …, nebo
  • rekrutace: jaký proběhl screening, jaké byly zdroje rekrutace, koho jsme z diskuze vyřadili.

Co by podle nás mělo být součástí metodologie? Podívejte se na stránku Jaké informace o výzkumu (metodologie) uvádět při prezentaci výsledků?.
Množství informací o metodologii se bude lišit diskuze od diskuze. Obecné pravidlo zní – udělejte maximum pro to, abyste o metodologii diskuze řekli vše, co je důležité pro její pochopení, i to, co mohlo průběh diskuze ovlivnit.

Do reportu také někdy přidáváme doporučení pro realizaci dalších diskuzí na stejné téma. Sdílíme, co jsme se naučili a co bychom třeba udělali v další diskuzi lépe.

Forma reportu

Z pohledu formy reportu je pro nás nejpodstatnější, aby byl dobře čitelný. To se projevuje na mnoha úrovních – od dostatečně velikého písma u citací po oddělování různých informací. V každém reportu se snažíme odlišit formátováním text, jehož obsahem je naše interpretace. Je totiž potřeba odlišit, co si myslí analytik a co přímo zaznělo v diskuzi z „úst” respondentů.

Důležité je i jasné členění. Jednotlivá zjištění by na sebe v reportu měla přirozeně navazovat, mohou být členěná do kapitol. Zkrátka se to musí dobře číst.

Ukázka jednoho vhledu z diskuze o pořízení nového automobilu.

Další ukázky vyhodnocení najdete na stránce Případové studie od Makevisionu.

Repozitář zjištění

Poznatky z online diskuze mohou zasahovat do různých oblastí působení firmy nebo organizace. Často vedou k širokému pochopení zákazníků nebo lidí, které se snažíme výzkumem pochopit. A tak je vhodné, aby se s výsledky seznámili i všichni další lidé, kteří s vámi pracují.

Pokud budete realizovat diskuzi v Nautie, můžete přidat přístupy do vašich diskuzí i ostatním kolegům. Sami si tak mohou pročíst diskuzi, projít si zjištění a lépe pochopit získané informace. Mohou se k výsledkům vrátit také ve chvíli, kdy se bude řešit nějaké nové téma, které bylo v diskuzi zmíněno, ale nedostalo se do reportu.

Vaše poznatky tak mohou být užitečné i nadále, mimo report z diskuze.

Máte hotovo!

Gratulujeme. Dostali jste se až na konec seriálu, a tak už máte všechny potřebné informace, které k dokončení výzkumu metodou asynchronní moderované diskuze na internetu potřebujete. Tento seriál se bude postupně doplňovat o další příklady nebo relevantní informace. Pokud už teď víte, že bychom měli nějaké informace zapracovat, napište nám na chat nebo na pomoc@nautie.net. Pomůže to nejenom nám, ale také dalším lidem, kteří se rozhodli poznávat lidi okolo. Díky!

Všechny díly seriálu

1. Představení metody online diskuze

2. Podstata kvalitativního výzkumu

3. Cíle výzkumu a tvorba zadání

4. Vytvoření scénáře

5. Získání účastníků do diskuze

6. Moderování diskuze

7. Vyhodnocení diskuze

8. Předávání poznatků

Chcete si vyzkoušet Nautie?

Nautie si můžete pronajmout pro svůj výzkum. Pokud máte zájem, rádi vám Nautie představíme. Stejně tak vám můžeme vytvořit účet, abyste si Nautie prohlédli pěkně zevnitř.