Příklady využití Nautie

Kvalitativní výzkum v Nautie se nejčastěji využívá, pokud potřebujete poznat nějaké téma pěkně zeširoka. Velmi často po Nautie sahají firmy, které jsou v procesu nějaké změny – inovují své služby nebo produkty, mění svoji značku, poprvé se obrací na koncového zákazníka apod.

Postoje a názory pro marketing a komunikaci

Potřebuji pochopit uvažování a chování lidí týkající se sledovaného společenského jevu

Potřebuji pochopit, jak funguje komunita kolem daného tématu

Potřebuji získat vhodné argumenty pro komunikaci složitých společenských témat

Potřebuji pochopit, jaké různé typy zákazníků u mě nakupují a jejich důvody

Potřebuji lépe pochopit, jak lidé vnímají můj produkt, abych mohl lépe nastavit značku

Potřebuji získat vhledy pro přípravu fungující marketingové kampaně

Nakupní chování a User Experience

Potřebuji pochopit, jak lidé nakupují zboží v mé produktové kategorii

Potřebuji zjistit, která kontaktní místa jsou v nákupním procesu důležitá

Potřebuji zjistit, která kontaktní místa v nákupním procesu potřebují zlepšit

Potřebuji poznat, podle jakých parametrů se lidé při nákupu rozhodují

Potřebuji otestovat první dojem z webu nebo aplikace

Potřebuji získat zpětnou vazbu na konkrétní zákaznickou zkušenost

Získávání nápadů a řešení a jejich testování

Potřebuji nové argumenty pro zlepšení náborové komunikace

Potřebuji získat nápady na autenticky pojatá témata pro obsahový marketing

Potřebuji získat nápady na témata pro Public Relations

Potřebuji s pomocí dalších lidí navrhnout řešení konkrétního společenského problému

Potřebuji získat nové nápady na název pro nově vznikající značku

Potřebuji získat vhledy pro přípravu fungující marketingové kampaně

Chci otestovat návrhy a nové obaly a zahrnout do návrhů zákazníky

Chci zjistit, jak mohou lidé reagovat na připravovanou kampaň

Vývoj produktu

Potřebuji zjistit, proč lidi používají mou službu a jakou přidanou hodnotu jim přináší

Chci otestovat, jak budou lidé reagovat na můj podnikatelský záměr

Potřebuji otestovat, jak budou lidé vnímat můj produkt a jak s ním budou zacházet

Potřebuji získat podněty pro inovace mých produktů nebo služeb

Týmová spolupráce a vnitrofiremní využití

Potřebuji pochopit, co u nás ve firmě nefunguje

Potřebuji pochopit, které benefity jsou pro mé zaměstnance relevantní

Chci společně se zaměstnanci zjistit, o jaké společné aktivity mají zájem

Potřebuji získat zpětnou vazbu na fungování komunikace a spolupráce ve firmě

Chcete si vyzkoušet Nautie?

Nautie si můžete pronajmout pro svůj výzkum. Pokud máte zájem, rádi vám Nautie představíme. Stejně tak vám můžeme vytvořit účet, abyste si Nautie prohlédli pěkně zevnitř.